Skip to content

Estrategies Smart City

Identificació dels reptes i objectius d'una ciutat
Cada ciutat té unes oportunitats i reptes que aconseguir, per aquest motiu analitzem la situació de cada ciutat, per a poder aconseguir-los.
Anàlisi integrada per sectors
Participació, Social, Energètic, Econòmic, Demogràfic, Territorial, Mediambiental i Competencial.
Diagnòstic de situació i definició de prioritats
És la base de qualsevol estratègia Smart City. La ciutat ha de conèixer en quina situació es troba i definir les prioritats d'acció per a millorar la qualitat de vida de la seua ciutadania.
Programació de l'estratègia
Definició de l'àmbit d'actuació i programació d'actuacions, pla de finançament i sistemes de gobernança, seguiment i avaluació.
Plans d'economia baixa en carboni
La Unió Europea està premiant a aquelles ciutats (sobretot menors de 20.000 habitants) que desenvolupen, en el marc d'un pla, una planificació per a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. Edificis públics més eficients, transport públic ecològic o energies alternatives, entre moltes altres coses, són susceptibles de rebre ajudes per a la seua implantació.
Redacció de projectes
Un bon projecte requereix d'un estudi previ de la situació, així com d'un coneixement del desenvolupament d'accions similars en altres territoris. Novatègia posa al servei de les ciutats un ampli ventall de possibilitats i coneixements a l'hora de donar solució als problemes i reptes de les mateixes.
Cerca de finançament per a projectes
Els territoris tenen múltiples possibilitats de rebre algun tipus d'ajuda per a l'engegada dels projectes que milloren la qualitat de vida dels seus habitants encara que moltes vegades es desconeguen. A més, posem a la disposició de les institucions la col·laboració per a la consecució d'aquestes subvencions.

Per què una Smart City?

Cada vegada són més les ciutats que fan ús de la tecnologia per a millorar diferents aspectes d'elles, d'aquesta manera es pot aconseguir que siguen més eficients, sostenibles i més còmodes per als seus ciutadans.

Una smart city permet que la ciutat estiga connectada en tot moment amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus habitants, ja que ens permet conèixer el nostre comportament. Cada vegada més, més ciutats estan utilitzant aquest tipus de tecnologia i treballant per una major eficiència. A més, també ajuda a desenvolupar polítiques sobre aquest tema, ja que es pot monitorizar i simular possibles situacions. No s'aplica solament en grans ciutats, sinó que també és ideal per a altres municipis de diferents grandàries.

Compromiso con la calidad

L'empresa Novatègia es compromet a oferir la màxima qualitat i compromís en tots els seus serveis. Ajudem als nostres clients a treballar de forma intel·ligent i créixer de forma sostenible. Assessorem sobre com ser eficients, innovar i créixer aprofitant tot el talent local i la tecnologia.