Skip to content

Empresa

empresa responsable smart city

NOVATEGIA

Novatègia és una empresa dedicada a preparar estratègies perquè les ciutats puguen solucionar els reptes que les fan arribar a ser una Smart City. Es tracta de planificar objectius possibles a llarg termini i definir com aconseguir-los. Oferim serveis per a ajudar a millorar la gestió institucional dels recursos existents i posem a l'abast les fonts de finançament disponibles, orientant tots els recursos a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

VISIÓ

Veiem la Smart City com aquella ciutat capaç de ser sostenible, tant mediambiental, econòmica com socialment, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació amb tot el potencial que ofereixen. Apostem per definir les estratègies conjuntament amb les veïnes i veïns perquè perduren i s'adapten a les exigències actuals amb beneficis perdurables.

SMART CITY

COMUNICACIÓN